مــــــــدیــــــــر ₡₪↯♥ کلبه دوست-ایستگاه دوستی ♥↯₪₡
خوشحالخوشحال
مــــــــدیــــــــر ₡₪↯♥ کلبه دوست-ایستگاه دوستی ♥↯₪₡

دعای یک مرد هنگام نماز : خداوندا.! کودکی ام

دعای یک مرد هنگام نماز :
خداوندا...!
کودکی ام را دادی وگرفتی....!!!
جوانی ام را دادی و گرفتی....!!!
چندسالی است که زن دادی...
خواستم یادآوری کرده باشم...!!😐


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید