^_^ دنیای یک فرشته ^_^
عصبانیعصبانی
^_^ دنیای یک فرشته ^_^

آقای قاضی بابا بزرگ خدا بیامرزم میگفت: دوست داشتن نیاز به

آقای قاضی بابا بزرگ خدا بیامرزم میگفت: دوست داشتن نیاز به تمرین نداره! هی از این آدم به اون آدمش نکنید :)

مشاهده همه ی 23 نظر
★★★gholamali

441 پست
barbadraft1
barbadraft1
★★★gholamali : این گوی این میدان.خخخخخخخ
^_^ دنیای یک فرشته ^_^

194 پست
1234321o
1234321o
^_^ دنیای یک فرشته ^_^ : ازمایشگاه خویش باش و پرستار نیز هم{-14-}
★★★gholamali

441 پست
barbadraft1
barbadraft1
★★★gholamali : خخخخخخخ
اینو خوب اومدی اره هر کسی خودش رو بهتر می شناسد .خخخخخخخ
^_^ دنیای یک فرشته ^_^

194 پست
1234321o
1234321o
^_^ دنیای یک فرشته ^_^ : خود دانست و پرسید
ندانم چرا{-14-}
★ॐ๏ دنیای یک فرشته ๏ॐ★
تهران
429 پست
zahra_joon02
zahra_joon02
★ॐ๏ دنیای یک فرشته ๏ॐ★ : چ فیلسوفانه
من آخرش دق مرگ میشم از دست فلسفه{-18-}