♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡
♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡

Loving too much is the easiest way to lose people

Loving too much is the easiest way to lose people

دوست داشتن بیش از حد آسونترین راه از دست دادن آدماست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید