♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡
♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡

sometimes the person you love doesn't deserve you

sometimes the person you
love doesn't deserve you .

گاهی اوقات کسی که دوستش دارید لیاقتتون رو نداره

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید