^_^ دنیای یک فرشته ^_^
عصبانیعصبانی
^_^ دنیای یک فرشته ^_^

آقای قاضی من میگم اول حرفاشونو مزه مزه کنن بعد بگن،

آقای قاضی من میگم اول حرفاشونو مزه مزه کنن بعد بگن، حرفا کشنده‌س!

مشاهده همه ی 15 نظر
★★★gholamali

434 پست
barbadraft1
barbadraft1
★★★gholamali :
 نوشته اصلی توسط ^_^ دنیای یک فرشته ^_^
خوابها ناشنوا هستن{-14-}
چشم ها بیدار هستند چی.خخخخخخخخخخ
^_^ دنیای یک فرشته ^_^

188 پست
1234321o
1234321o
^_^ دنیای یک فرشته ^_^ :
 نوشته اصلی توسط ★★★gholamali
 نوشته اصلی توسط ^_^ دنیای یک فرشته ^_^
خوابها ناشنوا هستن{-14-}
چشم ها بیدار هستند چی.خخخخخخخخخخ
کر و لال باید دید {-14-}
★★★gholamali

434 پست
barbadraft1
barbadraft1
★★★gholamali :
 نوشته اصلی توسط ^_^ دنیای یک فرشته ^_^
 نوشته اصلی توسط ★★★gholamali
 نوشته اصلی توسط ^_^ دنیای یک فرشته ^_^
خوابها ناشنوا هستن{-14-}
چشم ها بیدار هستند چی.خخخخخخخخخخ
کر و لال باید دید {-14-}
پس خواب بودن بهانه بود بازی روزگار باید دید.خخخخخخخخخ