❤یاسی ❤
❤یاسی ❤

Andy Williams - Love Story

از کجا آغاز کنم
Andy Williams - Love Story

_____________________________________

از کجا آغاز کنم

گفتن ماجرایی را که یک عشق چقدر می تواند بزرگ باشد

ماجرای عاشقانه شیرینی را که از دریا کهن سال تر است

حقیقتی ساده درباره عشقی که او به من می بخشد

از کجا آغاز کنم ؟

با اولین سلامش

به دنیای خالیم معنا داد

عشق دیگری دوباره نخواهد بود

زمانی دیگر او به زندگیم آمد و زندگی را زیبا کرد

او قلبم را پر می کند !

او قلبم را با چیزهای خاص پر می کند

با آوازهای فرشتگان ، با تصورات وحشی

{-w67-} او قلبم را با عشقی بزرگ پر می کند{-w67-}

که هر جا می روم با عشق او هیچوقت تنها نیستم

چه کسی می تواند تنها باشد ؟

به سوی دست هایش دست دراز می کنم ، او همیشه حاضر است

چقدر طول خواهد کشید ؟

آیا می توان عشق را با ساعات یک روز اندازه گرفت

اکنون جوابی ندارم ولی می توانم بگویم که

می دانم به او نیاز دارم تا زمانی که ستارگان همه خاموش شوند

و او باقی خواهد بود .

___________________________________

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید