♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡
♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡

Birini seviyor olmanız onun her hatasını affedeceğiniz anlamına gelmez. sevgi; zorluklar

Birini seviyor olmanız onun her hatasını affedeceğiniz anlamına gelmez... sevgi; zorlukları aşmak içindir, yanlışları örtmek için değil

اینکه یکی رو دوست داشته باشید به این معنی نیست که همه اشتباهات اونو بخشید. عشق، برای عبور از سختی هاست نه برای پوشوندن اشتباهات

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید