به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست .
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست .

چون جان تو را به سینه می ‌فشارم تنگ

چون جان تو را به سینه می ‌فشارم تنگ

چون جان
تو را به سینه می ‌فشارم تنگ ...

شاملو ⚘

مشاهده همه ی 7 نظر