لیلی
مو قشنگمو قشنگ
لیلی

هر از گاهی باید در خلوت خود پهلو گرفت کمی

هر از گاهی باید در خلوت خود پهلو گرفت کمی

هر از گاهی باید در خلوت خود پهلو گرفت
کمی به خود رسید
برای تجدید قوا
و پیشروی بسوی
ادامه یه راه

مشاهده همه ی 4 نظر
کوهستان سبز

6 پست
kohestansabz
kohestansabz
کوهستان سبز : بله دقیقا" هر از گاهی باید در خلوت خود پهلو گرفت
کمی به خود رسید
برای تجدید قوا
و پیشروی بسوی
ادامه یه راه
لیلی
فارس
315 پست
leili-95
leili-95
لیلی : ممنون از همگی