گرگ راستگو
شادشاد
گرگ راستگو

استاد هنر شده‌ام درد میکشم با لبخند

استاد هنر شده‌ام

درد میکشم با لبخند{-29-}

مشاهده همه ی 103 نظر
گرگ راستگو
تهران - تهران
118 پست
franak24
franak24
گرگ راستگو : میدونستم {-w58-} ولی خوب بلدم وقتمو ب بتالت بگزرونم{-7-}
zahra

1051 پست
yeganeh170
yeganeh170
zahra : 👍😂
گرگ راستگو
تهران - تهران
118 پست
franak24
franak24
گرگ راستگو : زهرا خانوم مسه اینکه باد زده لباسامون افتاده تو حیاططتون{-130-}
zahra

1051 پست
yeganeh170
yeganeh170
zahra : ما حیاط نداریم{-120-}
گرگ راستگو
تهران - تهران
118 پست
franak24
franak24
گرگ راستگو : خو پس لباسمون افتاده رو ایوونتون{-130-}