♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡
♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡

Perhaps our eyes need to be washed by our tears once

Perhaps our eyes need to be washed by our tears once in a while, so that we can see life with a clearer view again.

شاید چشم هامون باید هر چند وقت یکبار با اشک هامون شسته بشن، تا بتونیم زندگیو باری دیگر با دید واضح تری ببینیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید