مــــــــدیــــــــر ₡₪↯♥ کلبه دوست-ایستگاه دوستی ♥↯₪₡
خوشحالخوشحال
مــــــــدیــــــــر ₡₪↯♥ کلبه دوست-ایستگاه دوستی ♥↯₪₡

📝 #نرگس_صرافیان_طوفان‌ اینکه چند ساله باشی و

📝

اینکه چند ساله باشی و
تا چه اندازه جسور و مقتدر باشی فرقی نمی کند ؛
جنس زن ، حمایت شدن را دوست دارد و
جهان برایش خواستنی تر و زنانگی هایش
دوست داشتنی تر می شود وقتی بداند
هوای بیقراری و ظرافت های زنانه اش را دارند .

✨ دنیای یک فرشته

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید