♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡
♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡

به احمقانه ترین شکلِ ممکن دلتنگِ کسی هستم که، هیچ

به احمقانه ترین شکلِ ممکن دلتنگِ کسی هستم که،
هیچ خیابانی را با او قدم نزده ام!
اما او در تمامِ خاطراتِ مَن راه می رود..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید