♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡
♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡

عکس های تو نگاتیو لبخندهای پی در پی ات

عکس های تو
نگاتیو لبخندهای پی در پی ات
در کدام خاطره ایستاده اند
که از برچسب ذهنم ، پاک نمی شود
بگو تو را
در آلبوم دست هایم نگه دارم
تا دلم نیم رُخَت را ورق بزند ...

‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید