reza
reza

***هر که زبانش صادق باشد اعمالش تزکیه است، هر که فکر

***هر که زبانش صادق باشد اعمالش تزکیه است، هر که فکر

***هر که زبانش صادق باشد اعمالش تزکیه است، هر که فکر و نیّتش نیک باشد در روزی اش توسعه خواهد بود، هر که به دوستان و آشنایانش نیکى و احسان کند، عمرش طولانى خواهد شد. امام موسی کاظم(ع)***

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید