乇レムん乇 ㄎんノ尺ム乙ノ
کتک خوردهکتک خورده
乇レムん乇 ㄎんノ尺ム乙ノ

کودک یازده ساله برترین استاد دانشگاه "اوهایو"   "دنیل

کودک یازده ساله برترین استاد دانشگاه "اوهایو"   "دنیل

کودک یازده ساله برترین استاد دانشگاه "اوهایو"
 
"دنیل لیو" که تنها 11 سال دارد در دانشگاه تولدو در اوهایو شیمی تخصصی تدریس می‌کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید