.
.

ای آنکه دوست دارمت، اما ندارمت .بر سینه می فشارمت، اما

ای آنکه دوست دارمت، اما ندارمت .بر سینه می فشارمت، اما

ای آنکه دوست دارمت، اما ندارمت .بر سینه می فشارمت، اما ندارمت

ای آسمان من که سراسر ستاره ای
تا صبح می شمارمت، اما ندارمت

در عالم خیال خودم چون چراغ اشک
بر دیده می گذارمت، اما ندارمت

می خواهم ای درخت بهشتی ، درخت جان
در باغ دل بکارمت، اما ندارمت

می خواهم ای شکوفه ترین مثل چتر گل
بر سر نگاه دارمت، اما ندارمت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید