احسان (رفقای دلـــــــــــــی)
مهربونمهربون
احسان (رفقای دلـــــــــــــی)

شوهر عمم اومده خونمون بابام باهاش خیلی گرم حال و احوال

شوهر عمم اومده خونمون بابام باهاش خیلی گرم حال و احوال کرده
میگه:به به چه عجب یبارم شما مارو تحویل گرفتی
بابام میگه:بابام خدا بیامرز همیشه میگفت توی برکه ای که همیشه میشاشی توش گاهی آب بریز نزار خشک بشه:)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید