بهار محمدی
بهار محمدی
پست شماره 319327102 از بهار محمدی

.

مشاهده همه ی 11 نظر
رضا
تهران
6617 پست
qqqppp
qqqppp
رضا : سکوت موسیقی دردهاست وقتی به زمزمه می نشینی تنهائیت را
بهار محمدی
آذربايجان غربي - اروميه
1789 پست
bahareh77M
bahareh77M
بهار محمدی :
 نوشته اصلی توسط رضا
سکوت موسیقی دردهاست وقتی به زمزمه می نشینی تنهائیت را
تعبیر زیبایست{-35-}
رضا
تهران
6617 پست
qqqppp
qqqppp
رضا : پست شما هم زیباست و واقعیت تلخ روزگار ما{-35-}
بهار محمدی
آذربايجان غربي - اروميه
1789 پست
bahareh77M
bahareh77M
بهار محمدی :
 نوشته اصلی توسط رضا
پست شما هم زیباست و واقعیت تلخ روزگار ما{-35-}
سپاس {-35-}