ساچلی
ساچلی

خداجانم قسمت میدم به تک تک قطره اشک هایی که از

خداجانم قسمت میدم به تک تک قطره اشک هایی که از

خداجانم قسمت میدم به تک تک قطره اشک هایی که از چشای مردم جهان از کوچیک تا بزرگا تو این روزا و شبای پردرد میباره .... قسمت میدم به اون بدن بی سر آقاامام حسین که جانه دله آبجیش بوده...
قسمت میدم به اون دستای ابوالفضل عباس ... نگاهتو از ما نگیر ... همه مون درد داریم دردهایی تو دلمون داریم که به جز خودت نمیتونیم به کسی بگیم... پس خداجانم دردامون و مشکلاتمون و میسپاریم به خوده خودت .

♥التماس دعا♥

مشاهده همه ی 126 نظر
ساچلی

349 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط سیـــــــاوش _M
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط سیـــــــاوش _M
کجااااا رفت .دلتو ول میکنی میره نمیگی مردم آرامش میخوااان .یهو دیدی دل قااپ خفن ازش در اومد...نکن این کارا رو ...وااای دله منم یه جوری شد..خخخخ{-47-} خدایا العف./{-137-}
دل قاپ خفن؟؟؟؟{-63-}
{-88-} باز سکته رو زد زبونه زد بیرون...خخخخ

چه واژای دل قاپ ....والا ما تا جاایی یادمونه .قاپ ندار بودیم ...حالا کی شدیم دل قاپ {-28-} خخخخ/حالا ای یه زمانی قالپاق ماشین تعویض میکردیم...از اون لحاظ اوکیه.{-29-}
{-92-}
سیـــــــاوش _M

3330 پست
sea2_1
sea2_1
سیـــــــاوش _M :
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط سیـــــــاوش _M
 نوشته اصلی توسط ساچلی
دل قاپ خفن؟؟؟؟{-63-}
{-88-} باز سکته رو زد زبونه زد بیرون...خخخخ

چه واژای دل قاپ ....والا ما تا جاایی یادمونه .قاپ ندار بودیم ...حالا کی شدیم دل قاپ {-28-} خخخخ/حالا ای یه زمانی قالپاق ماشین تعویض میکردیم...از اون لحاظ اوکیه.{-29-}
{-92-}
{-96-}
ساچلی

349 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط سیـــــــاوش _M
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط سیـــــــاوش _M
{-88-} باز سکته رو زد زبونه زد بیرون...خخخخ

چه واژای دل قاپ ....والا ما تا جاایی یادمونه .قاپ ندار بودیم ...حالا کی شدیم دل قاپ {-28-} خخخخ/حالا ای یه زمانی قالپاق ماشین تعویض میکردیم...از اون لحاظ اوکیه.{-29-}
{-92-}
{-96-}
{-32-}
amir naj

16 پست
amirnaj
amirnaj
amir naj : فقط قیافه بچه ک اولشه
ساچلی

349 پست
sachli27
sachli27
ساچلی : 🌷
 نوشته اصلی توسط amir naj
فقط قیافه بچه ک اولشه