حمیدرضا
آروم و عادیآروم و عادی
حمیدرضا

تولد ت بهانه ایست برای شاد بود در کنار یکدیگر

تولد ت بهانه ایست برای شاد بود در کنار یکدیگر

بانو
نامت را سحر گذاشتند تا طلوعت بهانه ای باشد برای لطفات و زیبایی و پاکی

شاد باش بر همه این سحر دلنشین

@sahar-70-70

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید