"مرضیه"
مشکوکمشکوک
"مرضیه"

بوی بهشت می دهد دست دعای مادرم                                                            

بوی بهشت می دهد دست دعای مادرم                                                            

بوی بهشت می دهد دست دعای مادرم
                                                             سجده پس از خدا برم بر کف پای مادرم


آتش پاک عشق را دامن شوق می زند
                                                             در دل خام - سوز من حمد و ثنای مادرم


ابروی بردباری ام خم نشود به عمر خود
                                                                     بر سر من اگر زند درد و بلای مادرم


گر طلبد زمن گهی، سر به اشاره حاضرم
                                                                  جان به دو دست آورم بهر رضای مادرم


گرد و غبار حادثه نیست به راه عمر من
                                                                    آب زده تمام شب اشک صفای مادرم


مرغ اذان! مخوان که او تا به سحر نخفته است
                                                                 من کنم این سحر 

ادا فرض قضای مادرم....

مشاهده همه ی 36 نظر
"مرضیه"

64 پست
Marzii65
Marzii65
"مرضیه" : مرسی گلم
somayeh
اصفهان - اصفهان
13 پست
somayeh090
somayeh090
somayeh :
 نوشته اصلی توسط "مرضیه"
مرسی گلم
خواهش
محمد تقی زاده
تهران - تهران
78 پست
hooras-mt66
hooras-mt66
محمد تقی زاده : آدم ها تاریخ مصرف دار شده اند!
بعد از مدتی تلخ میشوند!
هنگام انتخابشان خوب دقت کن...
انقضای بعضی ها خیلی کم است و نباید سمتشان رفت.
اما امان از آن هایی که تاریخشان تقلبی ست...!
گولشان را نباید خورد که بد مسمومیَتی به دنبال دارد...!
می آیند و حرف میزنند ....حرف میزنند و فقط حرف میزنند!
خب آدم است دیگر
برای حرف ها رویا می سازد...
با حرف ها زندگی میکند
یک دوستت دارم میشنود و هزار بار با خودش تکرار میکند
چرا که باور کرده است
اما پایِ عمل کردن به حرف که میرسد رنگ عوض میکنند...
بهانه گیری هایشان شروع میشود
سکوت ها
تلخ شدن ها
حالا تو میمانی با آدمی که انگار نمی شناسی اش
با آدمی که از تو فاصله میگیرد
با عشقی که بلاتکلیف شده!
حالَت از این تغییرِ رفتار به هم میخورد
و دیگر توانِ تحمل کردنِ نبودن اش در حالی که هست را نداری...
قلبت را میانِ دستانت میگیری
رویاهایت را سَر میبُری
و ترجیح میدهی نباشد
تا اینکه باشد و انگار نیست!
.
رفتنِ کسی که به بودن اش عادت کرده ای سخت است!
سخت که چه عرض کنم....رفتن اش اصلا در مخیله ات نمیگنجد و همیشه با خودت فکر میکردی اگر نباشد میمیرم!
اما خب دیگر نمیتوانی تغییر حالتش را
تحمل کنی
.
او تو را به تَب گرفته است
که به مرگ راضی شده ای!
"مرضیه"

64 پست
Marzii65
Marzii65
"مرضیه" : سپاسگزارم از کامنت زیبای شما🌹