گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

🔴واقعاً منظور رهبری عزیز با کیه؟ ❗️یکی از

🔴واقعاً منظور رهبری عزیز با کیه؟ ❗️یکی از

🔴واقعاً منظور رهبری عزیز با کیه؟

❗️یکی از موانعی که باعث شده ما از ظرفیت های کشور استفاده نکنیم ، اعتماد کردن به نسخه بیگانگان بوده است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید