♥️☂️ '$''α''Ʀ''α' ☂️♥️
ورزشکارورزشکار
♥️☂️ '$''α''Ʀ''α' ☂️♥️

به منِ بعد نبودنت فکر نکن جانم از وقتی که

به منِ بعد نبودنت فکر نکن جانم
از وقتی که رفته ای
خیالت در حوالی قلبم نفس میکشد
عطرت در ریه هایم جریان دارد
و اما خاطراتت
هر ثانیه در من تکرار میشود.

مشاهده همه ی 2 نظر