گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

امام خامنه ای: 🔴🔥بدانید قطعا چنین چیزی

امام خامنه ای: 🔴🔥بدانید قطعا چنین چیزی

امام خامنه ای:

🔴🔥بدانید قطعا چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید