||.✿★*"ارغوانــ✿ـــ"*★✿.||
آروم و عادیآروم و عادی
||.✿★*"ارغوانــ✿ـــ"*★✿.||

من هوای خودم را می‌نوشم و در دوردست خودم تنها

من هوای خودم را می‌نوشم و در دوردست خودم تنها

من هوای خودم را می‌نوشم
و در دوردست خودم تنها نشسته‌ام
انگشتم خاكها را زیر و رو می‌كند
و تصویرها را به هم می‌پاشد،
می‌لغزد، خوابش می‌برد
تصویری می‌كشد تصویری سبز ؛
شاخه‌ها ... برگ‌ها

روی باغ‌های روشن پرواز می‌كنم
چشمانم لبریز علف‌ها می‌شود
و تپش‌هایم با
شاخ و برگ‌ها می‌آمیزد
می‌پرم، می‌پرم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید