حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

بسم الله الرحمن الرحیم - قرآن کریم-سوره ی احزاب

بسم الله الرحمن الرحیم - قرآن کریم-سوره ی احزاب

بسم الله الرحمن الرحیم
-----------------------
قرآن کریم-سوره ی احزاب
و برخی به انتظار فیض شهادت مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند بسیاری از مفسرین گفتند قضی نحبه عبیده و حمزه و جعفر که در بدر و احد و موته شهید شدند مراد است و من ینتظر علی ع است که در کوفه به محراب عبادت شهید گشت.

عکاس-حسام الدین شفیعیان

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید