گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

حبیب ما،خامنه ای طبیب ما،خامنه ای

حبیب ما،خامنه ای طبیب ما،خامنه ای

حبیب ما،خامنه ای

طبیب ما،خامنه ای

شکر،که گشته در جهان

نصیب ما،خامنه ای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید