گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

حبیب ما،خامنه ای طبیب ما،خامنه ای

حبیب ما،خامنه ای طبیب ما،خامنه ای

حبیب ما،خامنه ای

طبیب ما،خامنه ای

شکر،که گشته در جهان

نصیب ما،خامنه ای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید