||.✿★*"ارغوانــ✿ـــ"*★✿.||
آروم و عادیآروم و عادی
||.✿★*"ارغوانــ✿ـــ"*★✿.||

خدا رحمت کند من را در آن روزی که رو در

خدا رحمت کند من را در آن روزی که رو در

خدا رحمت کند من را در آن روزی که رو در رو

به چشمانت شوم خیره، بگویی:

دوستت دارم..................................!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید