حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم-سوره ی روم

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم-سوره ی روم

بسم الله الرحمن الرحیم
قرآن کریم-سوره ی روم

این وعده ی خداست و خدا هرگز خلاف وعده نکند ولیکن اکثر مردم از این حقیقت آگاه نیستند.

اکثر به امور ظاهری زندگی دنیا مانند صنعت و تجارت غیره آگاهند و از عالم آخرت و وعده ثواب و عقاب حق به کلی بی خبرند.
»» عکاس-حسام الدین شفیعیان

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید