گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

✅  در خون ماست غیرت سردار علقمه  هیهات اگر

✅  در خون ماست غیرت سردار علقمه  هیهات اگر

✅  در خون ماست غیرت سردار علقمه

 هیهات اگر حسین زمان را رها کنیم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید