گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

✅  در خون ماست غیرت سردار علقمه  هیهات اگر

✅  در خون ماست غیرت سردار علقمه  هیهات اگر

✅  در خون ماست غیرت سردار علقمه

 هیهات اگر حسین زمان را رها کنیم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید