حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم باید سپاهی با

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم باید سپاهی با

بسم الله الرحمن الرحیم
قرآن کریم
باید سپاهی با تو مسلح به نماز ایستند و چون سجده نماز به جای آورند این سپاه برای حفاظت رفته و گروهی که نماز نخوانده به نماز آیند

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید