امیر سیسیلی
خوشتیپخوشتیپ
امیر سیسیلی

سه نفر ميرسن ايستگاه قطاراما قطار حركت كرده بوده دنبالش ميدوند

سه نفر ميرسن ايستگاه قطاراما قطار حركت كرده بوده دنبالش ميدوند دوتاشون سوار ميشن


سومي نميتونه سوار بشه ولي از خنده غش ميكنه ميگن چرا ميخندي ؟

ميگه مسافر من بودم اوناكه سوار شدن اومده بودن بدرقه من !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید