امیر سیسیلی
خوشتیپخوشتیپ
امیر سیسیلی

یارو تصادف میکنه بی هوش میشه میبرنش بیمارستان

یارو تصادف میکنه بی هوش میشه

میبرنش بیمارستان بعد از یه مدت به هوش میاد میگه :

مثله اینکه تو بهشتم ؟!

زنش میگه : کوری نمیبینی نشستم کنارت !؟😒😂😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید