گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

 ما منتظريم تا محرم گردد هنگامه امتحان فراهم

 ما منتظريم تا محرم گردد هنگامه امتحان فراهم

 ما منتظريم تا محرم گردد

هنگامه امتحان فراهم گردد

 ما مي‌دانيم و تيغ و حلقوم شما

يک مو ز سر علی اگر کم گردد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید