||.✿★*"ارغوانــ✿ـــ"*★✿.||
آروم و عادیآروم و عادی
||.✿★*"ارغوانــ✿ـــ"*★✿.||

نام این آتش، تنها عشق بود و عمری که داشت

نام این آتش، تنها عشق بود و عمری که داشت

نام این آتش، تنها عشق بود
و عمری که داشت زیر سایه این سه حرف
رو به زوال می‌رفت
هزاران هزار نیستی در این سه حرف
هزاران ترک شدن در سه حرف
نامش تو بود
و اگر می‌ماندی، ما می‌شد
مرا ببخش
نباید دوستت می‌داشتم!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید