mani amani
شیطونشیطون
mani amani

آدم ها خسته که شدند ، بی صدا تر

آدم ها خسته که شدند ،
بی صدا تر از همیشه می روند ، احساسشان را بر می دارند
و پاور چین پاور چین دور می شوند ، آدم ها هر چقدر هم صبور باشند یک روز صبرشان لبریز می شود ، کم می آورند ، همه چیز را به حال خود می گذارند و می روند ....
همان هایی که تا دیروز دیوانه وار برای ماندن می جنگیدند
همان هایی که سرشان برای مهربانی و هم صحبتی درد می کرد
سکوت می کنند ، بی تفاوت می شوند و جوری می روند که هیچ پلی برای بازگشتشان ، نمانده باشد ...
آدم ها به مرز هشدار که رسیدند آدم دیگری می شوند !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید