@Sedayeshgh__2018

3راه اسان برای مردن: 1.هر روز یک پاکت سیگار بکشید

3راه اسان برای مردن:
1.هر روز یک پاکت سیگار بکشید

10 سال زودتر خواهید مرد.

2.هر روز نوشیدنیهای الکلی مصرف کنید

30 سال زود تر خواهید مرد.

3.عاشق کسی شوید که عاشق شما نیست

هر روزی خواهید مرد.

مشاهده همه ی 1 نظر
fn

35 پست
fn100
fn100
fn : این مرگها که تدریجی

اگه میخوای سریع وبی دردسر بمیری یه سیانول بخور