گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

خداوند بر پيشوايان عادل واجب كرده كه سطح زندگى خود را

خداوند بر پيشوايان عادل واجب كرده كه سطح زندگى خود را

خداوند بر پيشوايان عادل واجب كرده كه سطح زندگى خود را با مردم ناتوان برابر كنند تا فقير به خاطر فقر خود برآشفته نشود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید