Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

قصه های کهن،،، از چشم تو آغاز شدند!! شاعران

قصه های کهن،،، از چشم تو آغاز شدند!! شاعران

قصه های کهن،،،
از چشم تو آغاز شدند!!
شاعران با لب،،، تو!!!
قافیه پرداز شدند!!!


مشاهده همه ی 3 نظر
mani

1694 پست
63-mani
63-mani
mani : گرفتارم جانم!
گرفتارىِ من با تمامِ آدمهاى روى زمين فرق دارد
گرفتار چشمانى هستم كه خودت،
از حال خوشش بى خبرى...
گرفتارىِ من دوست داشتنى است


علي_قاضي_نظام
Najla

164216 پست
najla123
najla123
Najla : ماني{-35-}
....................
در کوچه های
یخ زده ی شهر بی‌فروغ !
گرمی چشم های تو
در بر گرفتنی است ؛
این عشق ماندنی
این شعر بودنی
این لحظه های با تو نشستن
سرودنی است...

#حمید_مصدق