گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

🔴اختیاری که طبق نظر تئوریسین اصلاحات باید به رهبری داده شود

🔴اختیاری که طبق نظر تئوریسین اصلاحات باید به رهبری داده شود

🔴اختیاری که طبق نظر تئوریسین اصلاحات باید به رهبری داده شود

در پروسه مشروطه خواهی می‌گوید باید "ولایت فقیه" مثل تشریفاتی شود.

امروز ملکه‌ی انگلیس، این کشور که مهمترین نماد دمکراسی در انگلستان است را تعلیق کرد؛ در قانون اساسی ما چنین اختیاری برای رهبری پیش بینی نشده است!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید