باران
باران

روز #عاشوراتمام شد.😔 و #رقیه ماند وهزار درد

روز #عاشوراتمام شد.😔 و #رقیه ماند وهزار درد

روز شد...😔
و ماند وهزار درد
بی درمان امان از ...
فدای دل حضرت (س)
چه گذشت براین سه سال
در چنین شبی.‌‌‌..
نه هست...💔
نه
نه

🏴

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید