گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

✅وقتی امام حسین نصیحت میکرد دشمن میزد و میرقصید وگوش نمیداد

✅وقتی امام حسین نصیحت میکرد دشمن میزد و میرقصید وگوش نمیداد

✅وقتی امام حسین نصیحت میکرد دشمن میزد و میرقصید وگوش نمیداد...

امام گفت اینا به این روز افتادن چون شکمشون از مال پر شده...

مراقب لقمه هامون باشیم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید