گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

🔴کاش بفهمیم آنچه را شیعیان کوفه نفهمیدند؛ که یاری نماینده امام،

🔴کاش بفهمیم آنچه را شیعیان کوفه نفهمیدند؛ که یاری نماینده امام،

🔴کاش بفهمیم آنچه را شیعیان کوفه نفهمیدند؛ که یاری نماینده امام، یاری امام است!

آنکه از بلندای کاخ اِبن زیاد سقوط کرد، حضرت نبود..😔☝️


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید