حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم-سوره ی یس فرمان

بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم-سوره ی یس فرمان

بسم الله الرحمن الرحیم
قرآن کریم-سوره ی یس
فرمان نافذ خدا در عالم چون اراده خلقت چیزی کند به محض این که گوید موجود باش بلافاصله موجود خواهد شد در تفسیر این آیه مبارکه حضرت امیر (ع) فرموده امر خدای متعال فعل و ایجاد اوست و الا از خدا امری که صدا و ندایی به گوش رسد نبوده و ممکنات در حال عدم گوشی که ندای خدا را بشنوند ندارند.
»» عکاس-حسام الدین شفیعیان

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید