گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

گر کرببلا نبوده ایم حال هستیم گر شام

گر کرببلا نبوده ایم حال هستیم گر شام

گر کرببلا نبوده ایم حال هستیم

گر شام بلا نبوده ایم حال هستیم

ای مردم عالم همگی گوش کنید

تا آخر عمر مطیع رهبر هستیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید