باران
باران

█ عاشق حسین(ع).که باشی با دو دست قطع شده هم براش

█ عاشق حسین(ع).که باشی با دو دست قطع شده هم براش

█ عاشق حسین(ع)...که باشی با دو دست قطع شده هم براش زنجیر میزنی👌

🕌🍃

مشاهده همه ی 4 نظر
باران

74 پست
Baran_a1370
Baran_a1370
باران :
 نوشته اصلی توسط ali
{-w72-}
مرسی{-35-}
ali
گلستان - گرگان
193 پست
ali-5300
ali-5300
ali :
 نوشته اصلی توسط باران
 نوشته اصلی توسط ali
{-w72-}
مرسی{-35-}
{-w74-}{-35-}
باران

74 پست
Baran_a1370
Baran_a1370
باران :
 نوشته اصلی توسط ali
 نوشته اصلی توسط باران
 نوشته اصلی توسط ali
{-w72-}
مرسی{-35-}
{-w74-}{-35-}
{-132-}