♥babak♥................ ♥
آروم و عادیآروم و عادی
♥babak♥................ ♥

فــــــردا ساختن واژه ای به نام «فردا» بزرگترین

فــــــردا

ساختن واژه ای به نام «فردا» بزرگترین اشتباه انسان بود! تا زمانی که کودک بی سوادی بودیم و با این واژه آشنایی
نداشتیم، خوب زندگی میکردیم. تمامی احساساتمان، غم و شادیمان و هرچه داشتیم را همین امروز خرج میکردیم
انگار فهمیده تر بودیم، چون همیشه میترسیدیم شاید فردا نباشد. از وقتی «فردا » را یاد گرفتیم، همه چیز را گذاشتیم برای فردا. از داشته های امروز لذت نبردیم و گذاشتیم برای روز مبادا، شاید باید اینگونه فردا را معنی کنیم، فردا روزیست که داشته های امروزت را نداری.
پس امروز را زندگی کن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید