گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

‌#دختر_آبی که رسانه‌های اصلاحطلب و اپوزوسیون به دروغ گفتن خودسوزی کرده،میگه

‌#دختر_آبی که رسانه‌های اصلاحطلب و اپوزوسیون به دروغ گفتن خودسوزی کرده،میگه

‌#دختر_آبی که رسانه‌های اصلاحطلب و اپوزوسیون به دروغ گفتن خودسوزی کرده،میگه مسیح وپیج‌های شایعه پراکن استوریاش رو میبینند وکامنتاش رو پاک میکنن که یه وقت دستشون رو نشه.
اصرار به این خبر دروغ قطعا ازیه اتاق فکرآشنا هدایت میشه،خبری که بازهم اصلاحطلب وبرانداز ودوباره سریه سفره نشونده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید