گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

ببینید جایگاه زن در غرب چقدر والاست که اجازه دادن، توپ

ببینید جایگاه زن در غرب چقدر والاست که اجازه دادن، توپ

ببینید جایگاه زن در غرب چقدر والاست که اجازه دادن، توپ جمع کن باشن
چقدرم شان انسانی خوب رعایت شده، به این حالت باید بشینن و هر لحظه توپ افتاد، بِدَون داخل زمین بردارن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید