گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

ببینید جایگاه زن در غرب چقدر والاست که اجازه دادن، توپ

ببینید جایگاه زن در غرب چقدر والاست که اجازه دادن، توپ

ببینید جایگاه زن در غرب چقدر والاست که اجازه دادن، توپ جمع کن باشن
چقدرم شان انسانی خوب رعایت شده، به این حالت باید بشینن و هر لحظه توپ افتاد، بِدَون داخل زمین بردارن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید